VTC Introduction to Microsoft C Sharp 2008 Network+, MCSE, CCNA, هفتاد گیگابایت آموزش ویدئویی در مورد مباحث مختلف شبکه از شرکت های مشهور Sepanta - لوح همراه سپنتا - گلچینی از بهترین و کاربردی‌ترین نرم افزارها