آموزش ایجاد یک وب‌سایت - VTC How to Build a Basic Website Tutorials Lynda Flash CS5 tutorials - مجموعه آموزشی عالی از شرکت لیندا برای فلش سی.اس 5 Advanced Web Designing with PHP, MySQL - آموزش ویدئویی طراحی وب پیشرفته (طراحی پرتال) با تدریس استاد نیرومند