- بیش از نیمی از مشتریان برای بار دوم و بیشتر خرید داشته‌اند و این مایه افتخار ماست.
- با توجه به مشکلات سیستم «پرداخت هنگام تحویل»، این نوع پست در فروشگاه غیرفعال شد.
- هزینه ارسال سفارش‌های بیش از ۲۰۰ هزار تومان به عهده فروشگاه خواهد بود.
- تمام محصولات شامل گارانتی هستند و در صورت وجود هر نوع ایراد، دوباره ارسال خواهند شد.

مرکز خرید/فروش آفتابگردان

سبد خرید  

(خالی)

شاخه‌ها

خبرنامه

BBC - How To Be A Gardener - دو سری مجموعه ویدئویی در مورد آموزش باغبانی و افزایش زیبایی و ارزش خانه


ویژه علاقه‌مندان به پرورش گل و گیاه در منزل...

توضیحات بیشتر


35,000 تومان

توضیحات: 1 DVD - به زبان انگلیسی

مورد علاقه

سرویس امتیازدهی طبق تنظیمات سرویس امتیازدهی، با خرید این محصول، شما 350 امتیاز به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد که معادل است با مبلغ 1,750 تومان. (مشاهده کل امتیازاتی که کسب کرده‌اید)قبلی
بعدی
بی.بی.سی در این مجموعه مستند در مورد روش‌های پرورش گیاه و مبارزه با آفات و نیازمندی‌های پرورش گل و گیاه توضیح می‌دهد. از روی نام هر قسمت متوجه خواهید شد که چه چیزی آموزش داده می‌شود:
BBC - How To Be A Gardener 1x1 - Know Your Plot
BBC - How To Be A Gardener 1x2 - Understand Plants
BBC - How To Be A Gardener 1x3 - Planting Schemes & Themes
BBC - How To Be A Gardener 1x4 - Practical Planting
BBC - How To Be A Gardener 1x5 - Caring For Your Garden
BBC - How To Be A Gardener 1x6 - Problem Solving
BBC - How To Be A Gardener 1x7 - The Productive Garden
BBC - How To Be A Gardener 1x8 - The Gardening Year
علاوه بر این، یک مستند ۸۹ قسمتی در مورد رفع مشکلات خانه به شیوه‌ای صحیح و در مجموع افزایش ارزش خانه شما نیز بر روی این دیسک قرار داده شده که عنوان هر ویدئو در زیر آمده:
01 - Basement - Vapour Barrier Repair.mp4
02 - Basement - Dehumidifying.mp4
03 - Basement - Insulating and Framing.mp4
04 - Basement - Sound Proofing Ceiling.mp4
05 - Basement - Moisture Test.mp4
06 - Basement - Wall Patching.mp4
07 - Concrete - Driveway Drainage.mp4
08 - Concrete - Pool Crack Repair.mp4
09 - Concrete - Spalling Repair.mp4
10 - Concrete - Creative Driveway.mp4
11 - Concrete - Oil Removal.mp4
12 - Concrete - Stamped Concrete.mp4
13 - Doors - Soundproofing.mp4
14 - Doors - Create Heritage Doors.mp4
15 - Doors - Security Door Plate, Part 1.mp4
16 - Doors - Security Door Plate, Part 2.mp4
17 - Doors - Lock Installation.mp4
18 - Painting - Magnetic Paint.mp4
19 - Painting - No Spill Paint Can.mp4
20 - Painting - Brush Holder.mp4
21 - Painting - Heat Gun.mp4
22 - Painting - Painting Spindles.mp4
23 - Painting - Aluminum Siding Preparation.mp4
24 - Painting - Aluminum Siding Painting.mp4
25 - Painting - Choosing a Brush.mp4
26 - Painting - Choosing a Roller.mp4
27 - Painting - Choosing Accessories.mp4
28 - Painting - Painting a Stone Fireplace.mp4
29 - Painting - Painting Panelling.mp4
30 - Painting - RV Roof Repair, Part 1.mp4
31 - Painting - RV Roof Repair, Part 2.mp4
32 - Floors - Screw Thru Carpet.mp4
33 - Floors - Floor Refinishing.mp4
34 - Floors - Floor Bounce.mp4
35 - Floors - Floor Insulation.mp4
36 - Floors - Squeaky Floor.mp4
37 - Floors - Stop Carpet Slip.mp4
38 - Maintenance - Hot Water Tank.mp4
39 - Maintenance - Heating Duct and Damper.mp4
40 - Maintenance - Kitchen Drain Pipe.mp4
41 - Maintenance - Home Inspection, Part 1.mp4
42 - Maintenance - Home Inspection, Part 2.mp4
43 - Maintenance - Dryer Vents.mp4
44 - Maintenance - Cooling the House.mp4
45 - Maintenance - Ceiling Stipple Repair.mp4
46 - Maintenance - Broken Bulb in Socket.mp4
47 - Maintenance - Plungers.mp4
48 - Maintenance - Water Saver System.mp4
49 - Maintenance - Tub Anti-Slip Solution.mp4
50 - Maintenance - K Corner for Ladder.mp4
51 - Maintenance - Dimmers.mp4
52 - Maintenance - Exhaust Fan Timers.mp4
53 - Maintenance - Instant Hot Water.mp4
54 - Maintenance - In-Line Water Filter System.mp4
55 - Maintenance - Electric Plug Lock.mp4
56 - Security - Electronic Deadbolt, Part 1.mp4
57 - Security - Electronic Deadbolt, Part 2.mp4
58 - Security - Smoke Escape Mask.mp4
59 - Security - Window Security Film.mp4
60 - Security - Water Alarm.mp4
61 - In the Shop - Sundeck Duck Boards.mp4
62 - In the Shop - Blind Nailing.mp4
63 - In the Shop - Chipped Basin Repair.mp4
64 - In the Shop - Electronic Soldering.mp4
65 - In the Shop - Vacuum Sander.mp4
66 - In the Shop - Wall Anchors, Part 1.mp4
67 - In the Shop - Wall Anchors, Part 2.mp4
68 - In the Shop - Wall Anchors, Part 3.mp4
69 - In the Shop - Basic Toolbox.mp4
70 - In the Shop - Hammerless Nailset.mp4
71 - Outside the Home - Paving Stones.mp4
72 - Outside the Home - Algae Stripping.mp4
73 - Outside the Home - Eaves Maintenance.mp4
74 - Outside the Home - Ladder Arms.mp4
75 - Outside the Home - Patching Gutters.mp4
76 - Outside the Home - Patching Split Siding.mp4
77 - Outside the Home - Blocked Eaves.mp4
78 - Outside the Home - Perimeter Drainage, Part 1.mp4
79 - Outside the Home - Perimeter Drainage, Part 2.mp4
80 - Outside the Home - Getting Lumber Home.mp4
81 - Outside the Home - Winterize Sprinklers.mp4
82 - Handy Hints - Chair Squeak.mp4
83 - Handy Hints - Sharpening Scissors.mp4
84 - Handy Hints - Toilet Blockage.mp4
85 - Handy Hints - Safe Ladder Practices.mp4
86 - Handy Hints - Non-Slip Sanding.mp4
87 - Handy Hints - Big Fingers, Small Nails.mp4
88 - Handy Hints - Panel Carrier.mp4
89 - Handy Hints - Paint Tray Clean-up.mp4

محصولات جدید

فعلاً محصول جدیدی موجود نیست

اشتراک فید:

اشتراک ایمیلی: